Vad är en fackmannamässig byggnation?

En fackmässig byggnation eller renovering innebär att jobbet som utförs håller branschstandard. Jobbet som utförs är alltså gjort på ett korrekt och säkert sätt för att hålla bästa möjliga standard. Det kan handla om allt från underlagsarbete till VVS-installationer och måleri.

En köksrenovering ska även den göras fackmannamässigt i så hög utsträckning som det går. Har du koll på vad som kan hända om renoveringen du gör inte håller fackmannamässig standard?

Ett ej fackmannamässigt utfört arbete ökar risken för skador

Risken för skador ökar vid arbeten som inte är fackmannamässigt utförda. Vissa delar av en köksrenovering går att göra själv, andra delar kräver att de görs fackmannamässigt. Ett exempel är VVS-installationer. Fukt och vattenskador är vanliga exempel där något gått fel i installationen och som sedan har orsakat problem.

Ett kök ska vara tåligt och hålla för slitage därför är det viktigt att en köksrenovering görs ordentligt och på ett säkert sätt.

Försäkringsproblem vanliga vid arbeten som inte är fackmannamässiga utförda

Är skadan redan skedd behöver du allt som oftast kalla in ditt försäkringsbolag för att ansöka om ersättning. Är arbetet som orsakat skadan inte utfört på ett fackmannamässigt sätt är det inte säkert att försäkringsbolaget godkänner ersättning av skadan. En köksrenovering från köksrenoveringstockholmslän.se är redan kostsam som den är, välj därför alltid certifierade hantverkare som gör arbetet enligt branschstandard.

Försäkringsbolagen har viktig information att dela med sig av i form av tips och guider. Denna information kan du använda dig av när du planerar för din köksrenovering så att du kan göra smarta och riktiga val. En av de första sakerna som de många gånger tar upp är vikten av att bygga fackmannamässigt. De kan även ge råd om hur du hittar certifierade hantverkare. Kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på vad som gäller för att du ska få ersättning vid eventuell skada.

Om oklarhet råder kring arbetet, anlita en besiktningsperson

När du anlitar hantverkare till din köksrenovering kan du skriva in i avtalet att arbetet ska göras fackmannamässigt på sätt. På så sätt minskar risken för oklarheter om något skulle komma upp under arbetets gång. Skulle du vara osäker på om jobbet som utförts vid din köksrenovering är fackmannamässigt korrekt kan du anlita en besiktningsperson som kontrollerar arbetet. Tänk på att anlita en besiktningsperson med god kunskap och erfarenhet då detta kan styrka ärendet ytterligare.

En dåligt utförd renovering kan minska bostadens värde

En dålig utförd köksrenovering, både estetiskt och funktionellt kan även bidra till att bostaden värderas lägre vid en eventuell försäljning. Tänk därför långsiktigt när du renoverar och gör det grundligt. Genvägar och billiga lösningar är därför inte alltid optimalt. Både ur ett säkerhetsperspektiv men även i en framtida köpares ögon. Det är dock inte garanterat att en köksrenovering höjer värdet på bostaden då det är flera olika faktorer som spelar in.

I slutändan är alltid en fackmannamässig renovering att föredra då det minskar risken för skador på bostaden och gör det lättare att få ersättning från ditt försäkringsbolag om något skulle hända.