4 Vanliga misstag vid renoveringar 

Renoveringar kan vara en spännande process. Det kan sluta bra, men om vi ska vara ärliga så brukar renoveringar alltför ofta ändå bli lite halvdana. Oavsett om det är en köksrenovering, badrumsrenovering eller en mindre renovering, så är det många olika faktorer som måste beaktas. 

I den här artikeln har vi listat fyra vanliga misstag som du bör undvika när du påbörjar ett renoveringsprojekt i ditt hem. 

  1. Du väljer en entreprenör som du inte klickar med

En hantverkare är inte bara någon anställd hand som du sätter i arbete. Utan snarare är de personer som ska förverkliga din vision om projektet. De är där för att ta dina idéer och omvandla dem till verklighet med extrem precision och noggrannhet. 

För att hitta den bästa entreprenören bör du först och främst välja firmor som är licenserade, har alla nödvändiga försäkringar och goda recensioner på nätet som golvslipningstockholmslän.se. 

Men därutöver bör du även se på deras personlighet. För även om det finns många hantverkare i Sverige är det bara ett fåtal som tar sitt jobb och sina kunder på allvar. Många hantverkare har nästan en nonchalant attityd. Vilket är ganska ironiskt eftersom det är du som betalar för tjänsten som de utför åt dig. 

Det bästa är att prata med hantverkaren och förklara din vision över hur renoveringen ska se ut. Ett bra tecken är om de ställer följdfrågor till dig och ger dig förslag på förbättringar. Då vet du att du har hamnat rätt! 

  1. Du väljer den första entreprenören som du hittar

Vad gäller renoveringsarbeten bör du alltid ägna lite tid åt din egen “due diligence”. 

Några krav som du bör ställa är bland annat: 

  • De följer kollektivavtalen i Sverige. 
  • De är licenserade och har alla certifikat som krävs. 
  • De har alla nödvändiga försäkringar, exempelvis allrisk- och ansvarsförsäkring. 

Dessutom är det viktigt att fråga firman om deras erfarenheter av liknande projekt som dina och hur länge de har varit etablerade. Detta kan ge dig en indikation på hur bra de är för dina behov och för just ditt projekt. 

  1. Du har inte fått bygglov för projektet

Ett utav de största misstagen som du kan göra är att bygga olovligt. Dubbelkolla alltid om du behöver bygglov för ditt renoveringsprojekt – innan du anlitar en hantverkare. 

Vanligtvis behöver du bygglov om du: bygger ny byggnad, bygger till eller göra ändringar med byggnaden.  Det kan även behövas ett bygglov om du vill anordna ett upplag eller till och med sätta upp en mur på tomten. 

Påföljderna för att bygga olovligt kan bli att du får en byggsanktionsavgift, rättelseföreläggande och lovföreläggande. I värsta fall kan du till och med behöva återställa byggnaden till sitt ursprungliga skick. 

  1. Du försöker göra allting själv

Ett annat vanligt misstag är att man försöker göra hela, eller merparten av renoveringen själv. Visst kan det kännas lockande att hoppa in och agera som din egen projektchef för att spara pengar och överlåta de mindre sakerna till proffsen. Men detta kan sluta i förödelse där du troligtvis går över budget, över tidslinjen och får ett resultat som är av mindre kvalité. 

Det bästa är att överlåta det tunga arbetet åt proffsen eftersom de vet hur man utför arbetet på ett fackmannamässigt sätt!