När är det dags att anlita en rörmokare 

Det finns många tillfällen då det behövs en rörmokare stockholm. Så fort du inte känner dig bekväm med att göra något jobb med rör själv bör du ta in professionell hjälp. Det finns även vissa större jobb du inte får göra själv om du inte är certifierad. Om du planerar en större renovering bör du ta in en rörmokare eller som det numera ofta kallas, en VVS-installatör. Om du planerar att renovera badrum eller kök är det därför enklast att ta in professionell hjälp för att säkerställa att jobbet görs korrekt. Det finns ingen lag som hindrar dig från att göra VVS-arbeten själv, men det bör göras med stor eftertanke. Om du gör små misstag kan du råka ut för dyra vattenskador framöver som är jobbiga att hantera. Om du har otur kan ditt försäkringsbolag neka dig ersättning om en icke yrkesman utfört VVS-arbeten. 

Då ska du anlita en rörmokare 

För vissa arbeten bör du ta in professionell hjälp, oavsett din tidigare erfarenhet av rörläggning. Självklart är det dock helt upp till dig huruvida du väljer att anlita en rörmokare eller inte. Om du får akuta problem med dina rör och ledningar bör du inte tveka att kontakta en rörmokare. I ett akut läge kan det vara svårt att veta hur man bör agera för att minimera eventuella skador. Om läget inte är akut men du planerar att utföra vissa typer av VVS-arbeten bör du också ta in en rörmokare. På så sätt kan du vara säker på att arbetet blir rätt utfört och att dina rör och ledningar blir säkra att använda. 

  • Om du behöver flytta plats på golvbrunnen i ditt badrum eller tvättstuga 
  • Om du ska installera en nya blandare 
  • Om du vill renovera dina vatten- eller avloppsledningar 
  • Om du behöver byta plats på några vattenledningar eller avloppsledningar under exempelvis en renovering 
  • Om du ska byta plats på, alternativt installera en nya diskho i ditt kök 
  • Om du ska flytta eller installera en diskmaskin i ditt kök 
  • Om du ska byta plats på badkar, dusch eller toalett i badrummet 
  • Om du får akuta problem som ett bristande rör eller stopp i avloppet 
  • Om ett vattenläckage uppstått och du behöver hjälp att reparera skadan 

I samtliga ovanstående situationer bör du ta in professionell hjälp av en rörmokare eller VVS-firma. I vissa situationer, primärt i akuta situationer, är det bättre och mer tidseffektivt att ta hjälp av en professionell yrkesman redan från början. Om du väljer att försöka lösa problemet på egen hand finns det en risk att du förvärrar problemet eller tillfälligt döljer det. Då kan problemet bli värre och dyrare att åtgärda än om du hade tagit in professionell hjälp från början.